Vítejte na stránkách Dětského centra Zlín!

Dětské centrum Zlín Burešov je dětské nestátní zdravotnické zařízení zřízené Zlínským krajem. Sídlí v krásném prostředí - v objektu Čiperovy vily, obklopené rozsáhlou zahradou s několika dětskými hřišti

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětské centrum Zlín - Burešov

Dětské nestátní zdravotnické zařízení zřízené Zlínským krajem. Sídlí v krásném prostředí - v objektu Čiperovy vily.

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětské centrum Zlín - Burešov

Budova je obklopena rozsáhlou zahradou s několika dětskými hřišti.

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětské centrum Zlín - Burešov

Co umíme?: Starat se o děti se specifickými zdravotními potřebami, i o děti, jejichž vývoj byl ohrožen prostředím, ve kterém vyrůstaly.

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětský domov

poskytuje komplexní péči dětem zpravidla do 3 let věku se specifickými potřebami zdravotními nebo sociálně zdravotními a dětem týraným, zanedbávaným či zneužívaným. Poskytujeme zde zdravotní služby a komplexní péči dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat v rodinném prostředí.

Dětské centrum Zlín Burešov - ŠKOLKA Na Kopečku

ŠKOLKA Na Kopečku

Hravý výchovně - vzdělávací program ŠKOLKY vychází ze zásad zdravého životního stylu. V rámci našich možností přijímáme i děti se zdravotním znevýhodněním a dietou.

Dětské centrum Zlín Burešov

ZAŘÍZENÍ pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dětem do věku deseti let, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy nebo nepříznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitly-li se děti bez přiměřené péče jejich věku, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané ...

Dětské centrum Zlín Burešov

PÉČE o děti

DC Zlín poskytuje diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči dětem a jejich rodinám v oblasti zdravotní, rehabilitační, psychologické, pedagogické a sociální. Funkčnost profesionální péče je dána vzájemnou provázaností jednotlivých oblastí.

Dětské centrum Zlín Burešov

DALŠÍ služby

Pokoj pro matku s dítětem - Dětské centrum nabízí možnost krátkodobého ubytování pro průvodce dítěte umístěného v DC, matky s dítětem na zácvik v péči o dítě ženy v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví, žadatele o náhradní rodinnou péči

Dětské centrum Zlín Burešov

Zdravotní péče

Péče dětského lékaře, práce sester zahrnuje komplexní ošetřovatelskou a výchovnou činnost. Metody práce - vedení metodou Portage, bazální stimulace, Snoezelen, saunování a otužování, dechová cvičení, relaxace v rehabilitačním bazénu s balónky

Dětské centrum Zlín Burešov

Rehabilitační péče

Psychomotorická stimulace pohybového vývoje, vužití vývojových poloh, posturální stabilizace, korekce vadného držení těla, dechová rehabilitace, senzomotorická stimulace, balanční cvičení, reflexní terapie plosky nohy, prevence, diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, kondiční cvičení, relaxační techniky, aplikace speciálních fyzioterapeutických konceptů ...

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětské centrum Zlín

Pobyt dítěte v zařízení je dočasný, k vyřešení situace, pro kterou bylo dítě do zařízení přijato. Není trvalým či dlouhodobým řešením osudu dítěte, ale je třeba ho považovat za pomoc dítěti a jeho rodině.

Dětské centrum Zlín Burešov

Dobrovolnická činnost

Náplní práce dobrovolníka je navštěvovat jedno konkrétní dítě a individuálně se mu věnovat. Dobrovolníci s dětmi mohou jít na procházku, hrát si, jít do města nebo navštívit různé sportovní nebo kulturní akce pro děti v regionu.

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětské centrum Zlín

Ochrana a pomoc spočívá v uspokojování základních životních potřeb dětí, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Dětské centrum Zlín Burešov

Dětské centrum Zlín

O pohodu dětí se starají a hrají si s nimi "tety" (dětské sestry), klinický psycholog, pediatr, fyzioterapeut ... O spokojená bříška se starají tety kuchařky.

Dětské centrum Zlín Burešov

Prostory pro asistovaný kontakt

Dětské centrum nabízí možnost využití prostor návštěvní místnosti či rozlehlé zahrady s hřišti pro asistovaný kontakt biologické rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči.

CENTRUM Sovička - hlídání dětí

Dětské centrum Zlín, p.o. - CENTRUM Sovička Chcete se vrátit do práce?
Hledáte pro své dítě něco víc než jen hlídání?
Pak je tu pro Vás Centrum SOVIČKA!

SOVIČKA je docházkové centrum pro děti již od dvou let! Rovněž je vhodné pro děti předškolního věku, které se potýkají s vývojovými či zdravotními obtížemi např. opožděný vývoj, Aspergerův syndrom, apod.

Centrum Sovička se nachází v budově Dětského centra Zlín, v rozlehlé zahradě ve zlínské části Burešov, v těsné blízkosti lesa.

POZOR!!     NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016!

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

Co umíme?

Starat se o děti se specifickými zdravotními potřebami, i o děti, jejichž vývoj byl ohrožen prostředím, ve kterém vyrůstaly

Svěřeným dětem poskytujeme komplexní péči a zaopatření, což zahrnuje zejména:

Rámcovou diagnostiku (zdravotní, psychologickou a sociální), sestavení individuálního plánu péče a plánu podpory vývoje dítěte, podle potřeb konkrétního dítěte pak nastavujeme preventivní zdravotní péči, ošetřovatelskou péči, výchovnou péči a poskytování léčebných a podpůrných terapií a intervencí – zejména péče fyzioterapeuta, klinického psychologa a logopedickou péči.

Rodičům, zákonným zástupcům dětí, pěstounům nebo jiným pečujícím osobám poskytujeme poradenství v souvislosti s péčí o tyto děti.

Dětské centrum Zlín realizuje svůj program ve třech základních oblastech:

Dětský domov (kapacita 12 lůžek) poskytuje komplexní péči dětem zpravidla do 3 let věku se specifickými potřebami zdravotními nebo sociálně zdravotními a dětem týraným, zanedbávaným či zneužívaným

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (s kapacitou 12 míst) poskytuje péči, pomoc a ochranu dětem do 10 let věku, jejichž rodina ze zdravotních nebo sociálních důvodů nezvládá po určitou dobu přiměřenou péči o ně, dále dětem, jejichž vývoj je ohrožený nevhodným sociálním prostředím, i dětem týraným a zneužívaným. Plán ochrany dítěte vzniká v součinnosti s orgány sociálně právní ochrany dítěte.

Pokoj pro matku s dítětem: Samostatný pokoj vybavený pro ubytování ženy v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jeji zdraví. Pokoj poskytuje pohodlí a bezpečí nastávající mamince (samotné, nebo s jedním až dvěma dětmi) v době před porodem, a je-li to nutné i v době po porodu, pokud matka potřebuje pomoc kvůli vlastním zdravotním problémům, anebo podporu v zácviku péče o dítě se specifickými zdravotními potřebami. Mamince po dobu pobytu poskytujeme odbornou péči a komplexní poradenství.

Školku Na kopečku provozuje DC Zlín jako doplňkovou činnost - hlídání dětí. Školka má kapacitu 13 míst pro děti docházející denně. V rámci našich možností přijímáme i děti se zdravotním znevýhodněním a dietou.  Profesionální přístup vychovatelek s pedagogickým vzděláním a malá skupina dětí umožňuje přizpůsobovat péči jejich individuálním potřebám. Do školky přijímáme i děti mladší tří let, nebo děti se specifickými potřebami či adaptačními problémy.

Hlídání dětí ve školce je službou poskytovanou klientům za úhradu.

 

Dětské centrum Zlín, p.o. - příspěvková organizace, Burešov 3675, 760 01 Zlín

577 436 110, 577 435 638

ÚVODDOMOV pro děti do 3 letZAŘÍZENÍ pro děti CENTRUM SovičkaPÉČE o děti Další SLUŽBYNÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KONTAKTY