Aktuality

Duben 19, 2018

Výsledky inspekce kvality standardů

ZLÍN – Vysokou kvalitu péče o děti, kterou zajišťuje příspěvková organizace Zlínského kraje Dětské centrum Zlín, prokázala kontrola, kterou zde provedl tým Úřadu práce ČR, krajská pobočka Brno, na základě zákona o sociálně právní ochraně dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je totiž povinno se od 1. 1. 2015  řídit standardy kvality výkonu činnosti, což podléhá kontrole a ta zde nyní proběhla poprvé.

„Jde o poměrně novou a náročnou povinnost, která zasahuje do všech složek činností, od materiálního vybavení přes odbornou způsobilost pracovníků až po konkrétní práci s dětmi a jejich rodinami,“ informovala Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

„Velmi mě těší, že inspekce potvrdila profesionalitu personálu, za což patří poděkování panu řediteli, zaměstnancům i spolupracujícím organizacím. Toto centrum provozuje několik sociálních služeb a také se coby krizové azylové zařízení stará o děti od narození do 18 let vyžadující okamžitou pomoc, jestliže jsou bezprostředně ohroženy a ocitly se bez jakékoliv péče. Přístup k nim proto musí být nejen maximálně citlivý, ale také by měl reagovat na psychickou i sociální situaci každého jednotlivého dítěte,“ řekla krajská radní Michaela Blahová.

Inspekce, která se nově vztahuje právě i na oblast sociálně právní ochrany dětí, se zaměřila hlavně na výstupy z dobrovolných rozhovorů s umístěnými dětmi a pracovníky služby. „Kontrolováno bylo materiální zabezpečení, kvalifikovanost pracovníků a odborné postupy respektující osobnost každého dítěte,“ řekl Marek Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín.

Zpracovala Helena Mráčková

 

https://www.kr-zlinsky.cz/kontrola-detskeho-centra-zlin-ukazala-kvalitu-aktuality-14801.html