Krizová pomoc

Pohotovostní linka 730 166 862

Jak to funguje?

Služba je určena pro rodiny v akutní krizi. Krizovou pomoc poskytujeme individuálně, v řádech několika dnů až týdnů prostřednictvím ambulance a mobilního týmu, který se skládá ze sociálního pracovníka, psychologa a speciálního pedagoga. Podle potřeb tým přijíždí do rodiny, nebo je sjednán termín ambulantní konzultace. Tím však tato služba nekončí. Kromě řešení konkrétní krizové situace je hledána i následná služba, která v podpoře rodiny bude pokračovat.

Služba je poskytována terénně i ambulantně. Je dobrovolná. Může být anonymní. Je bezplatná. Působí v celém Zlínském kraji.

Anotace projektu

Cíle služby

Cílem služby je podpora klienta, jeho stabilizace a aktivace vlastních sil směřující k řešení obtížné životní situace.

Provozní doba

Terénní forma:
PO—PÁ 8.00—20.00

Ambulantní forma:
ČT 14.00—16.00

Poslání

Posláním Krizové pomoci při Dětském centru Zlín je poskytnutí odborné podpory dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující jejich zdraví nebo život. KP probíhá v úzké návaznosti na další odborníky, kterými jsou například: psycholog, lékař, škola, příbuzní rodiny nebo další sociální služby. Tyto subjekty pomáhají zlepšit životní situaci dítěte.

Pro koho je služba určena?

Služba je určena pro rodiny s dětmi, které potřebují okamžitou pomoc.
Nejsi doma tam, kde žiješ, ale kde ti rozumí.
Christian Morgenstern

KP KONTAKT

Vedoucí KP
Mgr. Martina Vlastníková
martina.vlastnikova@dczlin.cz kp@dczlin.cz 731 404 418Nabídka služeb (PDF)
Sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.

Hlavním předmětem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zařízení ústavní péče pro děti do tří let, financování nových sociálních služeb a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách. V rámci projektu vzniknou nové služby komunitního typu, ambulantní, terénní služby a v jednom případě i pobytová forma a nové typy péče pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji.