Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Jak to funguje?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám, které se ocitly vtíživé životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením, hledání zaměstnání, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací obtíže s dětmi…

Cílem spolupráce je dobře fungující rodina, která dokáže zajistit všem svým členům bezpečné prostředí, zabezpečí základní životní potřeby, prostor pro výchovu a vzdělávání dětí, a jsou v ní zdravé citové vztahy.

Důraz klademe na aktivní spolupráci nejen s blízkými osobami dítěte, ale i s dalšími odborníky, kteří jsou s danou rodinou v kontaktu a mohou svým vlivem přispět ke zlepšení situace rodiny. Jedná se tak o dlouhodobou intenzivní podporu celého systému rodiny a jeho aktivizaci.

Služba je terénní, pracovníci SAS navštěvují rodiny v jejich domácím prostředí, či na jiném domluveném místě, a to ve všední dny od 7:00 hod. do 18:00 hod. Rodiny mohou využít i ambulantní služby na adrese Dětského centra v úterý od 12:00 hod. do 17:00 hod. nebo dle telefonické domluvy.

Působíme v oblastech ORP Zlín, ORP Holešov, ORP Luhačovice, ORP Otrokovice, ORP Vizovice.

Služba je dobrovolná a bezplatná.

Více zde

Pro koho jsou služby určeny?

SAS jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let, pro rodiče, rodiče samoživitele, pěstouny či jiné osoby pečující o dítě a nastávající maminky.
Láska k dětem je moje jediné štěstí.
Božena Němcová

Poslání

Posláním SAS DC Zlín je poskytnout rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Obsah služby

Obsahem SAS jsou výchovné, vzdělávací, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pro děti, rodiče a další osoby. Snaží se o zprostředkování kontaktu dětí a rodin se společenským prostředím, o pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Více zde
Dítě je láska, která se stala viditelnou.
Novalis

SAS KONTAKT

Vedoucí SAS
Mgr. Pavlína Bártková DiS.
pavlina.bartkova@dczlin.cz sas@dczlin.cz 739 544 907
Sociální pracovnice
Mgr. Adéla Kubáčková
adela.kubackova@dczlin.cz 703 178 690
Sociální pracovnice
Bc. Lucie Masaříková
lucie.masarikova@dczlin.cz 703 178 820
Sociální pracovník
Mgr. Pavel Hetmer
pavel.hetmer@dczlin.cz 734 785 999
Sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.

Hlavním předmětem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zařízení ústavní péče pro děti do tří let, financování nových sociálních služeb a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách. V rámci projektu vzniknou nové služby komunitního typu, ambulantní, terénní služby a v jednom případě i pobytová forma a nové typy péče pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji.

Pravidla pro podávání stížností (PDF) Nabídka služeb SAS (PDF) Informační leták služby SAS (PDF)