Archiv pro rok: 2020

Hory Bory a Vltava run 2020

I v letošním roce se náš běžecký tým zúčastnil dvou krásných běžeckých štafetových závodů Hory Bory a Vltava run.

Hlavním cílem letos byla propagace a přiblížení činnosti naší služby Krizová pomoc. V průběhu závodu byly společně s fotkami z tratě sdíleni i části jednoho z možných příběhů klienta této služby.

Celý příběh zde.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Josefský běh pro Dětské centrum Zlín 2020

19. 8. 2020 proběhl v areálu organizace a přilehlém okolí 33. Josefský běh pro Dětské centrum Zlín.
Díky všem zúčastněným a také partnerům, kteří se na tomto závodě podíleli, se podařilo vybrat neskutečných 40.000 Kč!
Finanční částka bude využita na spolufinancování provozu našich služeb.
Děkujeme všem běžcům i jejich podporovatelům a jmenovitě našim partnerům.
Hlavní partneři:
Partneři propagace:
Tombola:
SWS, MaxiVita, Noventis s.r.o. a Výztuž
Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.

Veřejná sbírka – Krizová lůžka pro děti

Od 11. 11. 2019 do 9. 1. 2020 proběhla veřejná sbírka prostřednictvím https://www.darujme.cz/projekt/1202338.

  • Účel sbírky: Materiální vybavení služby ZDVOP
  • Celkem dárců: 43
  • Vybraná částka: 29 516,- Kč
  • Výše prostředků využitá k účelu sbírky: 29 516,- Kč
  • Vyúčtování: Kuchyňský pult 27 752,- Kč
  • Police 1 764,- Kč

 

Všem dárcům a partnerům sbírky velmi děkujeme!

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Zlín je jedinou službou svého druhu ve Zlínském kraji. Jedná se o krizová lůžka pro ohrožené děti, o které se aktuálně nikdo nemůže nebo neumí postarat. Věkové rozmezí dětí je od 0 až do 18 let. Je tak třeba vybavovat pokoje dle aktuálních potřeb dětí. Na základě jedinečnosti služby bylo třeba navýšit kapacitu z 8 lůžek na 11 tak, aby každé ohrožené dítě mohlo mít bezpečné zázemí.

Ohrožené děti, které se k nám na krizová lůžka dostávají, se nacházejí v různých krizových situacích. Může se jednat o akutní hospitalizaci či úmrtí pečující osoby, násilí v rodině, týrání či zanedbávání dítěte a další. Po přijetí dítěte, je vždy stěžejní zajištění maximální možné míry bezpečí. Snažíme se o pokračování v docházce do stávající školy dítěte, doprovod do volnočasových aktivit, na které je dítě zvyklé, podporu kontaktu s rodinou a dalšími blízkými osobami. Dále se soustředíme na stabilizaci vlastních myšlenek a emocí formou odborné psychologické podpory, identifikaci silných stránek dětí vedoucích k jejich rozvoji, podporu při vyjadřování vlastních názorů a přání.
Jedním z důležitých nástrojů vedoucích k podpoře těchto dětí je i materiální zabezpečení služby. Každý pokoj vybavením přizpůsobujeme dle věku, pohlaví, případně sourozeneckých vazeb dětí. Je třeba mít k dispozici různě velké postele, pracovní stoly, židle, nádobí a další. Příspěvek tak byl určen na pořízení tohoto vybavení.

Záštitu nad touto sbírkou převzalo Městské divadlo Zlín a partnerem sbírky je Základní škola Zlín Kvítková. Děkujeme!

 

Hory Bory 2019

Pracovníci a přátelé Dětského centra se 14.-15. 9. zúčastnili štafetového závodu Hory Bory 2019. Cílem akce bylo zviditelnění organizace a předání informací o její činnosti. 

Všem deseti běžcům se podařilo úspěšně ukončit závod, ale také získat pro naše centrum finanční dary od několika sponzorů. 

Tímto bychom chtěli poděkovat firmám Greiner packaging Slušovice (10.000 Kč), Noventis (10.000 Kč) a Ekome (10.000 Kč) za jejich štědrý příspěvek. Dále děkujeme agenturám ZELENKA, Pria a Little Greta za podporu při propagaci této akce. 

Nesmíme zapomenout také poděkovat manželům Kloudovým, panu Skovajsovi, paní Mikuláškové a dalším, kteří se rozhodli podporovat naši práci pravidelnými měsíčními příspěvky.

Děkujeme za podporu i vám všem, kteří jste s námi přípravu a průběh celého závodu prožívali prostřednictvím našich sociálních sítí. Pokud vás zajímají záběry přímo ze závodu podívejte se na náš Facebook a Instagram. 

 

Skip to content