Aktuality

Veřejná sbírka – Krizová lůžka pro děti

Od 11. 11. 2019 do 9. 1. 2020 proběhla veřejná sbírka prostřednictvím https://www.darujme.cz/projekt/1202338.

 • Účel sbírky: Materiální vybavení služby ZDVOP
 • Celkem dárců: 43
 • Vybraná částka: 29 516,- Kč
 • Výše prostředků využitá k účelu sbírky: 29 516,- Kč
 • Vyúčtování: Kuchyňský pult 27 752,- Kč
 • Police 1 764,- Kč

 

Všem dárcům a partnerům sbírky velmi děkujeme!

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Zlín je jedinou službou svého druhu ve Zlínském kraji. Jedná se o krizová lůžka pro ohrožené děti, o které se aktuálně nikdo nemůže nebo neumí postarat. Věkové rozmezí dětí je od 0 až do 18 let. Je tak třeba vybavovat pokoje dle aktuálních potřeb dětí. Na základě jedinečnosti služby bylo třeba navýšit kapacitu z 8 lůžek na 11 tak, aby každé ohrožené dítě mohlo mít bezpečné zázemí.

Ohrožené děti, které se k nám na krizová lůžka dostávají, se nacházejí v různých krizových situacích. Může se jednat o akutní hospitalizaci či úmrtí pečující osoby, násilí v rodině, týrání či zanedbávání dítěte a další. Po přijetí dítěte, je vždy stěžejní zajištění maximální možné míry bezpečí. Snažíme se o pokračování v docházce do stávající školy dítěte, doprovod do volnočasových aktivit, na které je dítě zvyklé, podporu kontaktu s rodinou a dalšími blízkými osobami. Dále se soustředíme na stabilizaci vlastních myšlenek a emocí formou odborné psychologické podpory, identifikaci silných stránek dětí vedoucích k jejich rozvoji, podporu při vyjadřování vlastních názorů a přání.
Jedním z důležitých nástrojů vedoucích k podpoře těchto dětí je i materiální zabezpečení služby. Každý pokoj vybavením přizpůsobujeme dle věku, pohlaví, případně sourozeneckých vazeb dětí. Je třeba mít k dispozici různě velké postele, pracovní stoly, židle, nádobí a další. Příspěvek tak byl určen na pořízení tohoto vybavení.

Záštitu nad touto sbírkou převzalo Městské divadlo Zlín a partnerem sbírky je Základní škola Zlín Kvítková. Děkujeme!

 

Hory Bory 2019

Pracovníci a přátelé Dětského centra se 14.-15. 9. zúčastnili štafetového závodu Hory Bory 2019. Cílem akce bylo zviditelnění organizace a předání informací o její činnosti. 

Všem deseti běžcům se podařilo úspěšně ukončit závod, ale také získat pro naše centrum finanční dary od několika sponzorů. 

Tímto bychom chtěli poděkovat firmám Greiner packaging Slušovice (10.000 Kč), Noventis (10.000 Kč) a Ekome (10.000 Kč) za jejich štědrý příspěvek. Dále děkujeme agenturám ZELENKA, Pria a Little Greta za podporu při propagaci této akce. 

Nesmíme zapomenout také poděkovat manželům Kloudovým, panu Skovajsovi, paní Mikuláškové a dalším, kteří se rozhodli podporovat naši práci pravidelnými měsíčními příspěvky.

Děkujeme za podporu i vám všem, kteří jste s námi přípravu a průběh celého závodu prožívali prostřednictvím našich sociálních sítí. Pokud vás zajímají záběry přímo ze závodu podívejte se na náš Facebook a Instagram. 

 

HLEDÁME DO TÝMU NOVÉHO KOLEGU – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZDVOP

3.9.2019

Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, Burešov 3675, 760 01 Zlín

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Pracovník v sociálních službách
Druh práce: Pracovník v přímé práci s dětmi od 0 do 18 let – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Náplň práce: ·        Výchovná a vzdělávací činnost

·        Individuální práce s dětmi

·        Doprovod dětí do školy a k lékaři

·        Zajištění provozu ZDVOP – úklid, vaření, prádlo

Pracovní poměr: 1,0 úvazku na dobu určitou – 1 rok s možností prodloužení, nástup 1. 11. 2019, případně 1. 12. 2019
Platová třída: 7
Místo výkonu práce: Zlín
Požadavky pro vznik pracovního poměru: ·        Vzdělání dle § 49a  zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

·        Práce na PC

·        Řidičský průkaz skupiny B

·        Trestní bezúhonnost

·        Osobnostní předpoklady – velmi dobré komunikační dovednosti, zodpovědnost, organizační dovednosti, flexibilita, legislativní povědomí, empatie, schopnost spolupráce

 

Písemné přihlášky doplněné:

 • životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností,
 • motivačním dopisem,

zasílejte nejpozději do 25.9.2019 na adresu:

Dětské centrum Zlín, p. o.

Burešov 3675

Zlín

760 01

 

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Mikláš, marek.miklas@dczlin.cz

Hledáme do týmu nového kolegu – Pracovník v sociálních službách ZDVOP

 1. 7. 2019

 

Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, Burešov 3675, 760 01 Zlín

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Pracovník v sociálních službách
Druh práce: Pracovník v přímé práci s dětmi od 0 do 18 let – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Náplň práce: ·        Výchovná a vzdělávací činnost

·        Individuální práce s dětmi

·        Doprovod dětí do školy a k lékaři

·        Zajištění provozu ZDVOP – úklid, vaření, prádlo

Pracovní poměr: 1,0 úvazku na dobu určitou – 1 rok s možností prodloužení, nástup 1. 10. 2019, případně 1. 11. 2019
Platová třída: 7
Místo výkonu práce: Zlín
Požadavky pro vznik pracovního poměru: ·        Vzdělání dle § 49a  zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

·        Práce na PC

·        Řidičský průkaz skupiny B

·        Trestní bezúhonnost

·        Osobnostní předpoklady – velmi dobré komunikační dovednosti, zodpovědnost, organizační dovednosti, flexibilita, legislativní povědomí, empatie, schopnost spolupráce

 

Písemné přihlášky doplněné:

 • životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností,
 • motivačním dopisem,

zasílejte nejpozději do 31. 7. 2019 na adresu:

Dětské centrum Zlín, p. o.

Burešov 3675

Zlín

760 01

 

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Mikláš, marek.miklas@dczlin.cz

Skip to content