Krizová pomoc

Pohotovostní linka 730 166 862

Jak fungujeme?

Služba je určena dítěti do 18ti let v krizi a jemu osobám blízkým, členům rodiny v krizi. Poskytujeme podporu, bezpečí a stabilizaci. Vy nám zavoláte na pohotovostní linku, my za vámi přijedeme kamkoliv ve Zlínském kraji, nebo se domluvíme na schůzce u nás v ambulanci ve Zlíně.

Anotace projektuNaše poslání

Naším posláním je podpora, bezpečí a stabilizace dětí, jejich rodinných příslušníků a osob blízkých v krizi.

Provozní doba

Terénní forma:
PO—PÁ 8.00—20.00

Ambulantní forma:
ČT 14.00—16.00

Cíle služby

• Emoční podpora, stabilizace
• Zorientování se v náročné životní situaci
• Plánování nejbližších kroků směřujících k řešení momentální krizové situace
• Minimalizace rizik a minimalizace negativních dopadů
• Podpora v rozhodování
• Hledání zdrojů podpory
• Sdílení a přijetí, ventilace prožívání
• Získání specifických informací při rozhodování, popř. řešení

Pro koho je služba určena?

• Dítě do 18ti let v krizi a jemu osoby blízké.
• Člen rodiny v krizi (součástí této rodiny je dítě do 18ti let).
Nejsi doma tam, kde žiješ, ale kde ti rozumí.
Christian Morgenstern

KP KONTAKT

Vedoucí KP
Mgr. Martina Vlastníková
martina.vlastnikova@dczlin.cz kp@dczlin.cz 731 404 418

Zásady a pravidla poskytování služby Krizová pomoc (PDF) Pravidla pro podávání a vyřizování stížností (PDF) Příklady s čím se na nás lidé obracejí (PDF) Leták (PDF)
Sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.

Hlavním předmětem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zařízení ústavní péče pro děti do tří let, financování nových sociálních služeb a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách. V rámci projektu vzniknou nové služby komunitního typu, ambulantní, terénní služby a v jednom případě i pobytová forma a nové typy péče pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji.