ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC

Nepřetržitá pohotovostní linka 736 510 355

Jak to funguje?

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje dočasný pobyt dětem do věku 18 let, o které se momentálně nemůže postarat vlastní rodina. Kapacita služby je 11 lůžek. Jedna pracovnice v sociálních službách se stará vždy nejvýše o čtyři děti.

V jaké situaci nás můžete kontaktovat

  • jdete na neodkladnou operaci a nemá vám dítě kdo pohlídat
  • manžel vás týrá a do azylového bydlení vás i s dítětem nevezmou
  • propadl/a jste návykovým látkám a po dobu léčení potřebujete dítě pohlídat
  • v případě živelné pohromy
  • v případě autohavárie, úmrtí, nebo pokud rodič spáchal trestný čin
  • v dalších podobných případech

Pokud zavoláte, poradíme vám, zda je vaši situaci vhodné řešit ve spolupráci s námi.

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Dítě samo může požádat o pobyt

  • rodiče se rozvádějí a ty už to doma opravdu nemůžeš vydržet
  • máma nebo táta pije, jsou na drogách, bijí tě, nemáš co jíst, pořádně se nevyspíš

Pokud zavoláš, poradíme ti, zda je tvou situaci vhodné řešit ve spolupráci s námi.

Kdo se o děti stará?

V našem zařízení pomáhají dětem pracovnice v sociálních službách, psycholožka, sociální pracovnice a speciální pedagog.

Obsah služby

Dítě v krizové situaci zaopatříme a postaráme se o jeho ubytování, stravování a ošacení. Po celou dobu pobytu v zařízení jsou dítěti k dispozici výchovná péče, sociální, psychologické a speciálně-pedagogické služby.

Samozřejmostí je poradenství pro dítě, rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu. V neposlední řadě pomáháme rodině ve vyřizování záležitostí týkajících se dítěte a s dítětem vytváříme jeho individuální plán.

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.
SENECA

Jak se k nám dítě dostane?

Dítě nacházející se v nouzi, může být k pobytu v našem zařízení přijato na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí.

zdvop KONTAKT

Vedoucí ZDVOP
Mgr. Jiří Hrubý
jiri.hruby@dczlin.cz
733 615 697
Sociální pracovnice
Mgr. Renáta Dorazilová
renata.dorazilova@dczlin.cz
731 404 415
Sociální pracovnice
Mgr. Lucie Poláchová
lucie.polachova@dczlin.cz
605 593 050
Psycholožka
Mgr. Nikola Střelcová
nikola.strelcova@dczlin.cz
733 160 067
ZDVOP zajišťuje zdravotní péči umístěným dětem primárně u stávajících lékařů dětí, které navštěvovaly před nástupem do ZDVOP. ZDVOP má zajištěnou pro umístěné děti dostupnou psychologickou péči individuální, skupinovou i krizovou psycholožkou ZDVOP DC Zlín.

Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, se řídíme standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Jejich písemné vyhotovení, spolu s pravidly a postupy, je k dispozici v zařízení.

Skip to content